Resurseffektiv lackering med helhetsfokus möter högsta krav

Laray erbjuder industriell våtlackering, pulverlackering och flerskiktslackering. Som systemleverantörer tillhandahåller vi även förarbete, som ytomvandling med Surtec 637 CC, avancerad maskering och VR-programmering för att optimera varje process. Vi hjälper även till med logistik och leveranser av ytbehandlade och färdiglackerade produkter och komponenter.

Det som ytbehandlas och lackeras på vår anläggning i Svanvik på Tjörn är till stor del komponenter och produkter till försvarsindustrin och energibranschen. Larays spetskompetens, stora erfarenhet och systemkunskaper gör oss till en pålitlig och långsiktig leverantör. Våra beställare och slutkunder vet att Laray motsvarar de höga krav som ställs på systemleveranser och slutprodukter till samhällsviktiga branscher.

Lackeringsmetoder

Våtlackering

Metall som ska lackeras vått bör förberedas och förbehandlas med rengöring och rostskydd. Laray erbjuder olika typer av förbehandlingar och tillhandahåller helhetslösningar, från analys och rådgivning till montage och leverans. Vad som gäller skiljer sig från fall till fall, beroende på vad det är för produkt, var den ska användas och vilket material den är tillverkad av. Våtlackering passar för flertalet olika material, från metall till trä och plast.

Våtlackering är en utmärkt metod för produkter och komponenter där god funktion och estetik är viktigt. Metoden med våtlack är särskilt lämplig för material som inte kan utsättas för höga temperaturer. Våtlackering ger en hållbar, jämn och blank finish och kan användas för produkter och komponenter i alla olika storlekar.

Våtlackering – egenskaper

  • Ger god funktion
  • Estetiska egenskaper
  • Passar temperaturkänsliga material
  • Fungerar på allt från trä till metall
  • Lämpligt för komponenter i alla storlekar


Metall som ska lackeras vått bör förberedas och förbehandlas med rengöring och rostskydd. Laray erbjuder olika typer av förbehandlingar och tillhandahåller helhetslösningar, från analys och rådgivning till montage och leverans. Vad som gäller skiljer sig från fall till fall, beroende på vad det är för produkt, var den ska användas och vilket material den är tillverkad av. Våtlackering passar för flertalet olika material, från metall till trä och plast.

Miljökrav, hållbara processer och Green Coating i fokus

Laray anpassar varje uppdrag för att minimera miljöpåverkan, verksamheten är ISO14001- certifierad.

Optimerad våtlacksanläggning för effektiv och högkvalitativ systemlackering

För Larays beställare är tidsaspekten ofta är en viktig faktor. Därför prioriterar vi alltid effektiva insatser och leveranser. Våtlackering är i många typer av applikationer ett bra alternativ, även om det krävs flera lager färg. Vår anläggning på Tjörn, med modern maskinpark, automatiserade lackeringslinor, avancerade lackeringsrobotar och lager, är anpassad för effektiva och högkvalitativa insatser, oavsett vilken ytbehandlingsmetod som passar kundens behov bäst. Laray kan även erbjuda buffertlager.

Laray har investerat i moderna, robotbestyckade och conveyorförsedda våtlacksboxar. Detta ger en mycket hög produktionstakt. Dessutom ger autmationslösningen tekniska möjligheter att kombinera våtlackering och pulverlackering i samma process – med minimal hantering.

Våtlackeringsprocessen är optimerad för större serier. Robotlackeringens höga precision gör att lackeringen är både färgbesparande och exakt, vilket innebär kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad applicering. Vi har möjlighet att lackera med såväl vattenburna som lösningsmedelsburna färgsystem.