Om Ytbehandling

Olika typer av ytbehandling fyller olika syften. Vissa är relaterade till förbehandling, andra är mer kopplade till hållbarhet och prestanda. Estetik och finish är ytterligare en faktor.

I grunden innefattar begreppet ytbehandling en samling metoder som gör att produkter och material kan uppfylla de kriterier som krävs, till exempel:

– Beständighet mot mekaniskt slitage
– Klimatbeständighet (sol, vind, vatten)
– Estetiska krav och kriterier (finish, glansnivå, kulör)

Optimal kombination av ytbehandlingar ger kundvärde

Många gånger krävs en kombination av olika ytbehandlingar, inom ramarna för ett optimerat lacksystem. Oftast läggs våtlack eller pulverlack på toppen. Idag finns oändliga kombinationsmöjligheter och varje kombination ger unika egenskaper.

Laray erbjuder skräddarsydda systemlösningar inom ytbehandling. Vår stora kunskap gör att kunden alltid kan välja den eller de metoder som bäst motsvarar kraven på kvalitet och prestanda.

Miljökrav, hållbara processer och Green Coating i fokus